Xènia Castelltort

Actriu / Presentadora / Trainer

TRAINER

En algun moment de la nostra vida, TOTS hem de fer una presentació i parlar davant una audiència, ja sigui per feina, per formar part d’una entitat etc.... Els continguts poden ser excel·lents però si no comuniquem bé el missatge, tota la feina anterior no serà prou reconeguda.

Degut a l’experiència com a Presentadora d’esdeveniments i els estudis d’art dramàtic, el curs està plantejat d’una manera pràctica i molt dinámica totes les tècniques per poder transmetre una idea amb claredat, seguretat i eficàcia.

Un actor és cos ,veu i emoció; un orador també. És per això que utilitzarem tècniques que fan servir els actors, sense fer teatre, per arribar a dominar l’art de parlar en públic.

Els cursos els he impartit per:

  • Empresaris/ Directius : tant nacionals com internacionals
  • Estudiants: Per la presentación oral del treball de recerca, final de tesis etc..
  • Professionals del Sector: Advocats, Comercials, etc..
  • Discursos polítics, socials etc… 

*Els cursos poden ser grupals o més enfocat a coaching d’un projecte en concret.